top of page

fes -koželužny

Dodnes jsou ve Fesu stále zachovány tři původní koželužny, kde se kůže z ovcí, velbloudů, krav a koz stále zpracovává stejným způsobem jako před stovkami let. Koželužny jsou určitě největší zajímavostí města právě proto, že způsob zpracování kůže se dodnes nezměnil​.

IMG_2159.jpeg
Fes koželužny
Fes koželužny

MĚSTO FES A DEVĚT TISÍC ULIČEK

Ve staré medině města se nachází 9400 ulic a do žádné z nich nevjede auto. Při vstupu do mediny se ocitnete ve stroji času, který vás zanese o stovky let nazpět. Vše do mediny se dováží ručně, nebo na oslech. Najdete zde stovky starých původních dílniček, rukodělné výrobky i známé koželužny kde se dodnes zpracovává kůže původním způsobem. Toulat se můžete celý den v úzkých uličkách, kde se vyrábí měděné hrnce, barví oblečení, procházet tržnice i se vykoupat v původních městských hammámech.  Aby jste Fes dobře poznali, doporučuju vzít si místního průvodce. Některé uličky mají pouhý metr na šířku a člověk se snadno ztratí. 

KOŽELUŽNY

Dodnes jsou ve Fesu stále zachovány tři původní koželužny, kde se kůže z ovcí, velbloudů, krav a koz stále zpracovává stejným způsobem jako před stovkami let. Koželužny jsou určitě největší zajímavostí města právě proto, že způsob zpracování kůže se dodnes nezměnil​.


V době největší slávy se ve Fesu údajně nacházela zhruba stovka koželužen. Práce je to extrémně náročná. Kůže se několik dní louhují ve směsi močoviny a holubího trusu a poté se barví v kádích s přírodním barvivem. Pracovníci jsou vystavení celý den přímému slunci, po kolena stojí ve studené vodě a smrad je alespoň v prvních chvílích, než si nos zvykne, nesnesitelný.

IMG_0165.jpeg
IMG_2155.jpeg

ZPŮSOB VÝROBY

První koželužny zde údajně vznikali už po založení města Idrisem I v roce 789 n.l. Oficiální záznamy o koželužnách hovoří o začátku 12. století. Proces čištění kůží je dlouhý a komplikovaný. Nejprve se kůže namočí do směsi vody, vápna, holubího trusu a někdy i moči aby kůže změkly. Pak se z kůží odstraní zbytky chlupů a tuku a pak se nakládají do kádí s barvivem.

 

Barvivo by údajně mělo být stále přírodní. Na zelenou baru se používá máta, na žlutou kurkuma atd. Nakonec se kůže suší na slunci a poté putují do okolních dílniček, kde se z nich vyrábí kožené výrobky.

Díky smradu a znečišťujícímu efektu díky chemikáliím, bylo zvažováno v 21. století o přesunutí koželužen za město. 

HISTORIE FESU

Město založil roku 789 Idrís I. V té době to byla pouze osada. Až jeho syn Idris II z Fesu udělal město, které si vybral za své sídlo a přispěl také k jeho nebývalému rozmachu. Idriss II povolil do města vstup utečencům z okolních zemí a tím nalákal i velké množství řemeslně šikovných lidí. A město mohlo vzkvétat. Byla zde založena univerzita, která je dnes nejstarší stále fungující univerzitou na světě. Koželužny, výrobny mýdla, krejčovství, řezbářství a další cechy, které zde dodnes fungují.

Město má tři části. Starý Fes ( Fez el Bali) V roce 1276 bylo staré město rozšířeno o čtvrť Fez el Djadid, která se stala citadelou pro vládnoucí dynastii a ve které vznikla i židovská čtvrť. Poslední je tzv. Villa Nouvelle, neboli nová čtvrť města s hotely, krásnými domy a zahradami. Ceny nemovitostí jsou zde až čtyřikrát vyšší než ve starém městě.

NEJSTARŠÍ UNIVERZITA NA SVĚTĚ

Podle UNESCO a Guinessovy knihy rekordů je Univerzita  Al Quaraouiyine ve Fesu nejstarší existující, nepřetržitě fungující a první vzdělávací institucí na světě udělující titul. Byla založena v roce 859. Vzdělávání na univerzitě Al Quaraouiyine se soustředí na islámské náboženské a právní vědy. Výuka probíhá tak, že studenti sedí v půlkruhu kolem šejka, který je vybízí ke čtení částí textu, klade jim otázky a vysvětluje obtížné body. Univerzita je otevřena pro muže i ženy.

 

Univerzita byla založena s přidruženou medresou, specifickým typem náboženské školy nebo vysoké školy pro studium islámského náboženství, Fatimou al-Fihri, dcerou bohatého obchodníka. Fatima se zavázala utratit své dědictví na stavbu mešity vhodné pro její komunitu.

bottom of page