top of page

POSVÁTNÁ HORA NEBO

PODLE BIBLICKÉHO PŘÍBĚHU SE JEDNÁ O MÍSTO, ZE KTERÉHO MĚL MOJŽÍŠ SPATŘIT ZEMI ZASLÍBENOU A ZEMŘÍT.

Image by Hisham Zayadneh
Hora Nebo v Jordánsku
Olivovník na hoře Nebo v Jordánsku

HORA NEBO

Podle Bible je hora místem, odkud měl Mojžíš spatřit zaslíbenou zemi a zemřít​Nadmořská výška je 817 m n.m.Padá do nejhlubšího suchozemského místa planety - údolí Jordánu a Mrtvého moře​Potkávají se zde dvě zemské desky a dochází zde k jejich posunům. Africká deska posouvající se na sever a Arabská deska.​ 

BIBLICKÝ PŘÍBĚH

Izraelité byli národ žijící v údolí Nilu. Egyptský král byl znepokojený nárůstem izraelské populace a začal národ utlačovat.​Mojžíš se narodil okolo roku 1350 př.n.l a protože faraon zabíjel prvorozené syny, jeho matka ho poslala v koši po Nilu.Mojžíše objevila dcera Faraona vyrostl ve faraonově rodině.Mojžíš ve rvačce zabil egyptského mistra a musel uprchnout na několik let do Akaby.​Tam se stal pastýřem, oženil se a zplodil syny. Jednoho dne se mu v hořícím keři zjevil bůh a vybral si ho aby vyvedl boží lid z Egypta.Po návratu do Egypta Mojžíš předstoupil s bratrem Aronem před faraona v Egyptě s prosbou ať propustí jeho lid.Faraon neuposlechl a rozhněval tím boha.Ten seslal na Egypt deset Egyptských ran, aby faraon pochopil kdo je bůh.

DESET RAN EGYPTSKÝCH

Vody Nilu se proměnily v krev a všechny ryby zahynuli. Přemnožení žab. Komáři. Mouchy. Mor. Vředy. Krupobití poničilo úrodu a zabíjelo dobytek. Kobylky seslané na Egypt sežraly všechnu úrodu. Pak přišla tma která trvala tři dny. Pak zemřeli všichni prvorození synové v Egyptě kromě izraelských, kterým bůh poradil aby každá izraelská rodina té noci zabila beránka a potřela jeho krví rámy domovních dveří. Beránka upekli a jedli ho s nekvašeným chlebem.

Z EGYPTA AŽ NA HORU NEBO

Izraelité odešli z Egypta. Faraon za nimi poslal vojsko. Bůh rozevřel vody aby mohl jeho lid projít. Vojáci, kteří je pronásledovali se pak utopily. Mojžíš opustil s Izraelity Egypt a putoval čtyřicet let pustinami Arabského poloostrova a dovedl národ až sem, na hranice země zaslíbené” Na hoře Nebo Mojžíš zemřel, jako poslední z Izraelitů, kteří opustili Egypt. Do země zaslíbené měli vstoupit jen lidé noví, kteří v sobě neměli ducha otroctví. 

bottom of page