top of page

KŘIŽÁCKÝ HRAD KERAK

STRATEGICKÝ VÝZNAM MÍSTA POZNALI UŽ DÁVNÍ MOABŠTÍ KRÁLOVÉ A POSTAVILI ZDE PRVNÍ OSADU A PEVNOST , KTEROU NAZÝVALI KIRK

Image by Hisham Zayadneh
Image by Esra’a Hakouz
Image by Jorick Roels

HISTORIE HRADU

Údolí řeky Jordán byla vždy přirozená hranice a místo střetávání kmenů a civilizaci. Strategický význam místa poznali už dávní Moabští králové a postavili zde první pevnost a osadu Kirk - dnes Kerak

 

Ve 40 letech 11. století úředník Peganus zde začal stavět křižácký hrad aby kontroloval obchodní trasy, mohl bránit přístupovou cestu do Jeruzaléma a královskou cestu.

 

Královská cesta byla během historie buď obchodní stezka, nebo cesta po které křesťané dělali pouť na horu Nebo a do Jeruzaléma

Později byli přidány věže a příkopy a učinily z něj nedobytný hrad ve stylu evropských hradů

 

Pozdější dědic hradu král Raynold obtěžoval obchodní karavany a pokusil se i zaútočit na Mekku. To vyprovokovalo Saladina a hrad po druhém obléhání v roce 1189 nakonec dobil.

KŘIŽÁCI A JEJICH HRADY

This is a paragraph. Use this area to add any information you want to share with users. Just click "Edit Text" or double click here to change the text and make it your own. You can also adjust the paragraph's font, size and color so it fits your website’s theme.

This is a great place to tell users a story about your website and let them know more about what you offer. You may want to share information about your company's background, your team, or the services you provide. Be sure to keep the tone and voice consistent throughout the site so users become familiar with your brand.

Křižácké výpravy seznámily západ s novým způsobem života. 

Brokát, výroba skla, hedvábí, cukr ze třtiny, citrusy, voňavky, koření, horké lázně, šachy, lov se sokolem, rýži, melouny…

KŘÍŽOVÉ VÝPRAVY

Byli to vojenské výpravy, které vyhlašoval papež proti muslimům, pohanům a kacířům. Před zahájením se skládal slib a šaty byli označeny křížem - odtud slovo křižáci

Křížové výpravy začali v 11. století a trvali 100 let

Svatá země, kde ležel ježíšův hrob, patřila arabským muslimům kteří umožňovali křesťanům přístup do města a měli s křesťany dobré vztahy 

 

V roce 1078 se svaté země začali zmocňovat Turci a ti zároveň zaútočily na Byzantskou říši. Byzantská říše se obrátila na papeže, aby získala pomoc proti postupu Turků v Malé a Přední Asii. 

 

Výzva byla přijata s nadšením. Velkou roli zde hrála též vidina půdy (s tím souvisel další papežův slib: půda na dobytém území). Pro pak církev slibovala křižáckou výpravou proti nevěřícím odčinění hříchů

bottom of page