top of page

sahara

Sahara, největší poušť na světě, rozprostírá se přes severní Afriku a zaujímá oblast téměř velikostí Spojených států. Je charakterizována nekonečnými písečnými dunami, skalnatými planinami a vzácnými oázami, a patří k jedinečným přírodním zázrakům planety.

Sahara, Maroko
FullSizeRender.jpeg

JAK VZNIKLA SAHARA?

Přibližně před 2,5 miliony lety začal vlivem klimatických změn a tektonických pohybů proces, který vedl k vytvoření Sahary. Postupně docházelo k odklánění dešťových oblastí, snižování úrovně hladiny podzemní vody a změnám v proudění vzduchu. Tato kombinace faktorů vedla k rozšiřování pouště a vytvoření rozlehlé písečné oblasti, kterou dnes známe jako Sahara.

Ještě před dvěma tisíci lety,  byla Sahara odlišná od současné pouště. Existují historické a geologické důkazy, že v té době bylo klima v Saharě vlhčí a podnebí podporovalo vegetaci a obyvatelnost. Archeologické nálezy naznačují, že některé oblasti Sahary byly osídleny a lidé žili zemědělským způsobem života.

SAHARA NENÍ JEN PÍSEK

Sahara je známá pro své rozlehlé písečné duny, které mohou dosahovat výšky několika desítek metrů. Ty největší duny mohou mít i několik stovek metrů na délku. Podle odhadů tvoří písek přibližně 20% rozlohy Sahary. Vedle písečných dun se v Saharě vyskytují i rozsáhlé skalnaté pláně, kde mohou být kamenné povrchy a skalní útvary. Oázy jsou vzácnými místy s podzemní vodou, která umožňuje růst vegetace. Tyto oázy jsou často obklopeny palmami a dalšími rostlinami a mohou sloužit jako oblasti obyvatelné pro lidi i zvířata. Celkově lze charakterizovat Saharu jako extrémně suchou a horkou poušť s proměnlivým reliéfem, kde se nacházejí odlesněné a nehostinné oblasti vedle oblastí s oázami a omezenou vegetací.

IMG_9990.jpeg
FullSizeRender.jpeg

OÁZY - ŽIVOT V POUŠTI

Oázy v Saharě jsou klíčovými prvky, které poskytují životně důležitý zdroj vody a umožňují přežití rostlin a živočichů. Tyto oázy jsou obvykle vytvářeny podzemními vodními proudy, které se dostávají na povrch a vytvářejí úrodné oblasti ve srovnání s okolním suchým prostředím.

FATA MORGÁNA

Fata morgána je optický jev, který vzniká v důsledku lomu světla v různých vrstvách vzduchu různých teplot. Tento jev může vypadat jako zkreslený nebo zdvojený obraz vzdálených objektů, což může vést k iluzi vodní hladiny nebo měnících se tvarů objektů. 

 

Název "Fata morgána" je odvozen od italského jména Morgan le Fay. Morgan le Fay je postava z arthurovských legend, příběhů spojených s králem Artušem a Rytíři kulatého stolu. Jedná se o čarodějnici a někdy také sestru nebo nevlastní sestru krále Artuše, v závislosti na konkrétním příběhu. Morgan le Fay je často zobrazena jako mocná čarodějnice, která ovládá magii a má vztahy s mnoha postavami v arthurovských legendách. V některých příbězích je zobrazena jako Artušova spojka nebo pomocnice, zatímco v jiných se stává jeho nepřítelem, snažícím se způsobit jeho pád. Později se toto jméno stalo synonymem pro optický jev, který vypadá jako zkreslený nebo zdvojený obraz vzdálených objektů, vytvořený lomem světla v atmosféře.

VELBLOUDI

Velbloudi byli domestikováni před tisíci lety pro své schopnosti přežití v drsných podmínkách suchých a horkých oblastí. Jsou známí svou schopností snášet extrémní teploty, přepravovat náklady a přežívat na minimálním množství vody. Velbloudi byli pro lidi v těchto oblastech důležitými společníky a byli využíváni pro obchod, dopravu a zemědělství. 

 

Jednuhrbý velbloud (Camelus dromedarius): Pochází především z oblastí Blízkého východu a severovýchodní Afriky. Je známý svým jedním hrbem a je často využíván pro přepravu nákladů a jako zvíře pro produkci mléka a masa.​ 

 

Dvouhrbý velbloud (Camelus bactrianus): Je původem z oblastí Střední Asie, zejména z Mongolska, Číny, Ruska, Íránu a Afghánistánu. Oproti jednuhrbým velbloudům má dva hrby a také se využívá k přepravě, produkci mléka a masa.

bottom of page