top of page

mekongtepna laosu

Mekong je jednou z nejdelších a nejvýznamnějších řek v jihovýchodní Asii, protékající přes šest zemí, včetně Číny, Myanmaru, Laosu, Thajska, Kambodže a Vietnamu. Jeho povodí hraje klíčovou roli v regionálním ekosystému a zemědělství, a Mekong samotný slouží jako důležitý dopravní koridor a zdroj rybolovu.

Image by Parker Hilton
IMG_9619.JPG

OD PRAMENE AŽ K MOŘI

Mekong pramení na Tibetské náhorní plošině v nadmořské výšce okolo 5000 m.n.m. a protéká dále Tibetem, Čínou, tvoří hranice mezi Laosem a Barmou, mezi Laosem a Thajskem a poté vtéká do Kambodže a nakonec do Vietnamu, kde tvoří obrovskou deltu než vteče do Jihočínského moře. Jeho délka je 4500 kilometrů a je naprosto zásadní řekou JV Asie.

ŽIVOTODÁRNÁ ŘEKA

This is a paragraph. Use this area to add any information you want to share with users. Just click "Edit Text" or double click here to change the text and make it your own. You can also adjust the paragraph's font, size and color so it fits your website’s theme.​This is a great place to tell users a story about your website and let them know more about what you offer. You may want to share information about your company's background, your team, or the services you provide. Be sure to keep the tone and voice consistent throughout the site so users become familiar with your brand.

JEZERO TONLE SAP V KAMBODŽI

Tonle Sap je propojeno řekou se stejným názvem (Tohle Sap) s řekou Mekong a má neobvyklou vlastnost – během deštného období dochází ke zpětnému toku vody z Mekongu do jezera. Když v Mekongu díky období dešťů stoupne hladina vody, otočí se tok řeky Tonle Sap vedoucí do jezera a začne ho naplňovat. To pak dokáže svojí velikost zvětšit až pětinásobně. Naopak, v suchém období kdy hladina Mekongu klesne se otočí tok vody a jezero se začne doslova vylívat zpět do Mekongu. Rozloha jezera je 2500 až 3000 km² (v létě během období dešťů až 10 000 km²). Hloubka jezera se mění od 1 až 2 m do 10 až 14 m.

MEKONG NENÍ SPLAVNÝ CELÝ

This is a paragraph. Use this area to add any information you want to share with users. Just click "Edit Text" or double click here to change the text and make it your own. You can also adjust the paragraph's font, size and color so it fits your website’s theme.​This is a great place to tell users a story about your website and let them know more about what you offer. You may want to share information about your company's background, your team, or the services you provide. Be sure to keep the tone and voice consistent throughout the site so users become familiar with your brand.

DELTA ŘEKY MOKONGU

This is a paragraph. Use this area to add any information you want to share with users. Just click "Edit Text" or double click here to change the text and make it your own. You can also adjust the paragraph's font, size and color so it fits your website’s theme.​This is a great place to tell users a story about your website and let them know more about what you offer. You may want to share information about your company's background, your team, or the services you provide. Be sure to keep the tone and voice consistent throughout the site so users become familiar with your brand.

bottom of page