top of page

tonlesap

Jezero Tonle Sap v Kambodži není jen vodní plochou, ale živým ekosystémem a kulturním pokladem. Jeho neobvyklým jevem je periodické měnění velikosti, což z něj činí jedno z nejzajímavějších jezer na světě.

IMG_1304.jpeg
IMG_9964.JPG
IMG_1304.jpeg

GEOGRAFIE A VELIKOST JEZERA

Jezero Tonle Sap "Velké jezero" v khmerštině, se rozprostírá na severozápadě Kambodže. S plochou přesahující 2 500 čtverečních kilometrů se jedná o největší sladkovodní jezero v jihovýchodní Asii. Co ho ale dělá opravdu unikátním, je fakt, že jeho rozloha se dramaticky mění v průběhu roku.

UNIKÁTNÍ JEV

Tonle Sap je propojeno řekou se stejným názvem (Tohle Sap) s řekou Mekong a má neobvyklou vlastnost – během deštného období dochází ke zpětnému toku vody z Mekongu do jezera. Když v Mekongu díky období dešťů stoupne hladina vody, otočí se tok řeky Tonle Sap vedoucí do jezera a začne ho naplňovat. To pak dokáže svojí velikost zvětšit až pětinásobně. Naopak, v suchém období kdy hladina Mekongu klesne se otočí tok vody a jezero se začne doslova vylívat zpět do Mekongu. Rozloha jezera je 2500 až 3000 km² (v létě během období dešťů až 10 000 km²). Hloubka jezera se mění od 1 až 2 m do 10 až 14 m.

PLOVOUCÍ VESNICE

Jedním z nejzajímavějších prvků na jezeře jsou plovoucí vesnice, které zdánlivě odporují běžnému způsobu života. Obyvatelé se přizpůsobily neustále se měnící hladině vody, stavějí své domy na pilotách nebo plovoucích plošinách z barelů. V období dešťů se ke svým domovů na kuřích nožkách dostávají člunem a v období sucha, kdy se jezero zmenší až pětinásobně se do části vesnice dá dojít po souši. Domy na plovoucích plošinách pak vesničané přemísťují podle hladiny vody. Život v těchto plovoucích vesnicích se točí kolem vody, s obyvateli spoléhajícími se na rybolov jako primární způsob obživy.

V JEZEŘE ŽIJE 200 DRUHŮ RYB

Jezero Tonle Sap v Kambodži je domovem rozmanitého ekosystému sladkovodních ryb, a odhaduje se, že v jezeře žije přibližně 200 až 300 různých druhů ryb. Tato oblast je známá svou biologickou rozmanitostí a rybářstvím, které je pro mnoho místních komunitU klíčovým způsobem obživy.

bottom of page