top of page

gardensby the bay

Gardens by the Bay jsou zahrady o rozloze zhruba 101 hektarů v centrální oblasti Singapuru. Park se dělí na tři zahrady: Bay South Garden, Bay East Garden a Bay Central Garden. Největší z nich je jižní zahrada Bay South Garden s rozlohou 54 hektarů. V zahradách se nachází Flower Dome, největší skleník na světě.

IMG_1084.JPG
IMG_1073.JPG
IMG_1100.JPG

SÁZKA NA ZELEŇ

Singapur je městem s významným důrazem na zeleň a zachování přírodního prostředí. Kromě Gardens by the Bay existuje v městských částech, jako je například Botanic Gardens, bohatá zelená infrastruktura. Veřejné parky, nábřeží a promenády nabízejí obyvatelům a návštěvníkům možnost vychutnat si přírodu a relaxovat uprostřed městského prostředí. Singapur si klade za cíl udržovat rovnováhu mezi urbanizací a zachováním zelených ploch, což přispívá k celkovému estetickému a ekologickému bohatství města.

 

Gardens by the Bay v Singapuru jsou impozantní botanické zahrady, které zahrnují futuristické Supertrees, obrovské skleníky s exotickými rostlinami a nádherným umělým jezerem. Tato ikonická atrakce kombinuje moderní design s udržitelnými prvky a nabízí návštěvníkům fascinující zážitek spojený s přírodou a technologií

NEJVĚTŠÍ SKLENÍK NA SVĚTĚ

Skleník Seaview v Singapuru je součástí komplexu Gardens by the Bay a zahrnuje dvě významné konzervatoře: Flower Dome a Cloud Forest. Flower Dome představuje největší skleněný skleník na světě a nabízí návštěvníkům unikátní zážitek s rozmanitými rostlinami z různých klimatických oblastí, včetně suchých oblastí s kaktusy a sukulenty, až po mediteránní flóru.

 

Na druhé straně Cloud Forest představuje vysoce inovativní koncept, zahrnující vysoký umělý vrchol s vodopádem, simulující podmínky deštného lesa v horách. Tento skleník obsahuje vzácné tropické rostliny, mezi nimiž lze najít orchideje, kapradiny a exotické druhy, vytvářející autentický deštný lesový prostor.

SINGAPURgardens

ZAJÍMAVOSTI

This is a paragraph. Use this area to add any information you want to share with users. Just click "Edit Text" or double click here to change the text and make it your own. You can also adjust the paragraph's font, size and color so it fits your website’s theme.​This is a great place to tell users a story about your website and let them know more about what you offer. You may want to share information about your company's background, your team, or the services you provide. Be sure to keep the tone and voice consistent throughout the site so users become familiar with your brand.

bottom of page