top of page

s-21

Věznice S-21, známá také jako Tuol Sleng, je místem s temnou historií nacházejícím se v hlavním městě Kambodže, Phnom Penh. Toto místo sloužilo jako hlavní vězení politických vězňů a jako místo k mučení během režimu Rudých Khmerů v letech 1975 až 1979. Název S-21 je zkratka pro "Security Office 21“. Za pět let zde bylo umučeno 16 tisíc lidí.

IMG_0148.JPG
IMG_0153.JPG
IMG_0149.JPG

RUDÍ KHMÉROVÉ

Rudí Khmerové převzali kontrolu nad Kambodžou v roce 1975 po obsazení hlavního města Phnom Penhu. Po převzetí moci začali provádět brutální sociálně-ekonomické reformy, které měly za cíl vytvořit agrární společnost odstraněním městského obyvatelstva a omezováním vzdělání a technických znalostí. Během vlády Rudých Khmerů v Kambodži (1975–1979) došlo k jednomu z nejtemnějších období v moderní historii země. Rudí Khmerové, vedení Pol Potem, prosazovali extrémně radikální formu komunismu a snažili se přetvořit Kambodžu do agrární společnosti podle jejich vizí. Během této éry byly podniknuty některé z nejhorších zločinů proti lidskosti a genocidy.

NASTOLENÍ ROKU NULA

Po obsazení Phnom Penhu, hlavního města Kambodže, v dubnu 1975, bylo obyvatelstvo násilně vyhnáno z měst a přesídleno na venkov do pracovních táborů. Cílem bylo vytvořit společnost založenou na zemědělství a odstranit urbanizovanou třídu. Myšlenkou agrárního komunismu bylo že se vypěstuje přebytek plodin a ty vyměníme za věci, které si neumíme vyrobit.  Začali také obrovské čistky, jejichž cílem bylo odstranit nejen opozici, ale také inteligenci. Byl nastolen rok nula. Kambodža byla přejmenována na demokratickou Kampučii. Byli zakázány peníze. Rybolov, sběr ovoce a obchod byli zakázány a trestali se smrtí. Rudí Khmérové též provedli největší útok na rodinu v historii lidstva. Zakázali oslovovat tatínku a maminko a muselo se oslovovat strýčku a tetičko. Děti se mohli plodit pouze s povolením strany. Začali i etnické čistky Vietnamců, Laosanů a dalších etnik. Během 4 let vlády režim zavraždil 2 miliony lidí.

VĚZNICE S-21

Po převzetí moci Rudými Khméry v roce 1975 byla budova bývalé školy přeměněna na vězení a mučírnu, známou jako Tuol Sleng nebo S-21. Cílem režimu bylo odstranění jakékoli opozice či podezření z opozice vůči jejich ideologii a politice. Do věznice S21 byli sváženi vězni z okolních věznic aby byli vpodstatě umučeni k smrti. Mučení probíhalo tak dlouho, dokud vězni nenahlásili deset dalších kolaborantů. Mučilo se a popravovalo například za to, že lidé ovládali cizí jazyky. Ve věznici Tuol Sleng umřelo 16 tisíc lidí. Většina naprosto brutálním způsobem, jako ubytím tyčemi, umučením nebo hladem. 

Pokud mučený vězeň nahlásil deset dalších kolaborantů, byl odvezen na tzv. killing field, neboli pole, kde byli vykopány masové hroby. Zde byl postaven na okraj a ubyt motykami, nebo mu bylo podříznuto hrdlo palmovým listem a byl vhozen do masového hrobu. 

Z 16 TISÍC VĚZŇŮ PŘEŽILO POUZE SEDUM

Nechvalně známou věznici přežilo pouze sedm vězňů. Všichni přežili díky tomu, že věznice potřebovala jejich dovednosti k samotnému fungování. Jeden vězeň uměl například psát na psacím stroji, další malovat obrazy atd. Dodnes jsou tři z nich stále naživu a můžete je potkal ve věznici jak prodávají knihy, které o věznici napsali. (2023)

NIKDO NEBYL POTRESTÁN

Toto kruté období skončilo v roce 1979, kdy vietnamská armáda obsadila Kambodžu a svrhla vládu Rudých Khmerů. De facto je odsunula k Thajským hranicím. I přes pád jejich režimu pokračovaly boje v Kambodži i v následujících letech. Rudí Khmerové ztratili oficiální moc, ale někteří z jejich vůdců pokračovali v partyzánské válce až do 90. let. 

Z celého řádění ve věznici S21 byl pak obviněn a odsouzen jediný člověk, Kang Kek Leu, známý jako soudruh Duch. Ten byl jeden z mále celkově odsouzených Rudých Khmérů. Duch zemřel ve vězení v roce 2020.

Sám Pol Pot po svržení Rudých Khmerů v roce 1979 uprchl do příhraniční oblasti mezi Thajskem a Kambodžou a pokračoval v partyzánské válce. Po mnoha letech bojů, vnitřních konfliktů a mezinárodního tlaku byl Pol Pot v roce 1997 vyloučen z vlastních řad Rudých Khmerů. Následně byl uvězněn svými bývalými spolupracovníky do domácího vězení a umírá přirozenou smrtí v roce 1998.

IMG_0147.JPG
IMG_0151.JPG
bottom of page