top of page

WADI RUM

POUŠTNÍ OBLAST V JIŽNÍM JORDÁNSKU S NÁDHERNÝMI SKALNÍ I ÚTVARY, PETROGLIFY A PÍSEČNÝMI DUNAMI. 

Image by Emran Hatamleh
IMG_6862.jpeg
Image by Bogdan Nanescu

STÁŘÍ POUŠTĚ

This is a paragraph. Use this area to add any information you want to share with users. Just click "Edit Text" or double click here to change the text and make it your own. You can also adjust the paragraph's font, size and color so it fits your website’s theme.​This is a great place to tell users a story about your website and let them know more about what you offer. You may want to share information about your company's background, your team, or the services you provide. Be sure to keep the tone and voice consistent throughout the site so users become familiar with your brand.

PETROGLIFY NA SKALÁCH

Na skalách ve Wadi Rum se nachází neuvěřitelných 25 000 petroglyfů. tj. různých vyobrazení a rytin, doplněných zhruba 20 000 nápisy, které jsou ukázkami raného vývoje písma.  Tyto skalní kresby a nápisy spolu s nálezy ze 154 zdejších archeologických lokalit jsou důkazem o tom, že tento prostor byl osídlen po dobu až 12 000 let

WÁDI RUM JAKO FILMOVÉ PLÁTNO

Díky okolní krajině dostanete pocit, že jste na jiné planetě. Z toho důvodu se tady natáčelo několik kultovních sci-fi filmů jako například poslední remake filmu Duna, Hvězdné války, Marťan, nebo příběh T.E.Lavrence z Arábie.

BEDUÍNI V POUŠTI

Beduíni jsou arabské nomádské kmeny, které žijí tradičním způsobem života převážně v pouštních oblastech. Vyskytují se od severní Afriky, přes Sinaj až po Arabský poloostrov.  Beduínský styl života pomalu zaniká, ať už nucením beduínů vládní politikou odejít do města a najít si práci, nebo samotnými beduíny toužícími po lepších životních podmínkách.

PŮVOD JMÉNA

WÁDÍ je arabské označení pro údolí.RUM je pravděpodobně pozůstatek slova ROMA, neboli Řím. Protože touto oblastí vedla stará stezka do Říma.

IMG_6824.jpeg
IMG_6885.jpeg
IMG_8421.jpeg

HORA SEDUM PILÍŘŮ MOUDROSTI A T. E. LAVRENCE

Wádi Rum ​se stalo během první světové války i útočištěm pro anglického plukovníka arabských vzbouřenců proti Osmanské říši Thomase Edvarda Lawrence. Ten přesvědčil a zorganizoval beduíny k odboji proti Turkům za příslibu Anglické vlády, že když Osmany porazí, dostanou Arabové svojí vlastní zemi. To se nikdy nestalo a Lawrence tuto zradu Angličanů na místních obyvatelích nesl velmi těžce. T.E. Lawrence později napsal úspěšnou knihu „Sedum pilířů moudrosti“ podle které byl ve Wádi Ram pojmenovaný skalní útvar. V této knize popisuje nejen své vojenské operace, ale zamýšlí se i nad dopadem jeho jednání. Po návratu do Anglie byl oslavován jako hrdina a osvoboditel, ale on sám byl velmi zklamaný a často psal články, které naopak podporovali protibritskou náladu na blízkém východě.

NOC JAKO NA MARSU

Krásným zážitkem je i noc v takzvaných bubble tent. Neboli stanech, které vypadají jako bublina a mají průhlednou přední část. Můžete tak sledovat okolní krajinu přímo z postele. Ve stanech je vlastní koupelna, klimatizace, lednička i malé posezení s výhledem do okolí. ​

bottom of page